Jste zde: Domů  /  Kalendář akcí  /  Odpovědnost za výrobek

Odpovědnost za výrobek

Výrobce dnes odpovídá za všechny aspekty svého výrobku od jeho výroby, dodání, instalace, užívání až po likvidaci. Povíme si, jak jednotlivé povinnosti vnímat, co udělat, aby výrobce či dodavatel byl v právní jistotě.

Prakticky pro všechny fáze životního cyklu lze nalézt právní předpisy, které určují podnikatelskému subjektu nějakou povinnost. Jde například o povinnosti související s kvalitou produktu, určením ceny a zvláště bezpečností při užívání. Pochopitelně, velmi záleží, na oboru podnikatele a jeho produktu, jiné to je pro automobily, jiné pro elektrotechnické výrobky či zdravotní prostředky.

A aby toho nebylo málo, výrobce má povinnost nahradit i škody způsobené vadou jeho výrobku. Za výrobce může být přitom považována celá plejáda subjektů - od vytěžení prvotní suroviny přes všechny dodavatele v dodavatelském řetězci až po toho, kdo na výrobku uvede své logo. A také dovozce. I k této povinnosti si řekneme řadu detailů, nejen jak je chápat, ale také jaké důkazy mít, aby bylo možné se povinnosti náhrady zprostit. Díky důrazu na bezpečnost produktů také řada odběratelů, zvlášť v automotive, kde dnes OEM zákazníci často vyžadují určení "zmocněnce pro bezpečnost a shodu produktu" (PSCR). Protože toto téma s odpovědností za výrobek úzce souvisí, zmíníme i tento institut.

Seminář je tentokrát připraven v "On Line" provedení (prostředí ZOOM) a ve spolupráci s DTO CZ, kde se můžete přihlásit.

Informujeme

30.7.

Řídíte své procesy?

Co je pro Vás proces? Jak jej řídíte? Co je pro řízení procesů významné?

Více »
22.5.

Implementace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS)

Ministerstvo dopravy, které schvaluje technickou způsobilost přestaveb nebo nástaveb, uvádí ve svém rozhodnutí požadavek na certifikaci systému řízení jakosti. Certifikaci lze ale úspěšně absolvovat jen pokud je tento systém ve shodě s normou ISO 9001.
Můžeme vaši firmu na certifikaci připravit - rychle a efektivně.

Více »

Nejbližší akce

V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zobrazit všechny akce »